Dostęp do informacji spoza BIP - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dostęp do informacji spoza BIP

Informacja publiczna udostępniana na wniosek

Informacje publiczne będące w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznych, udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U z 2016 r., poz.1764 jednolity tekst). Wniosek można przesłać:

  • listownie, na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

  • za pomocą poczty elektronicznej: kowr@kowr.gov.pl       
  • za pomocą e-puap

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien zawierać oprócz zakresu wnioskowanej informacji, również sposób i formę jej udostępnienia.

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Udostępnianie i przekazywanie informacji w celu ponownego wykorzystania dokonywane jest na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz.352).

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

  1. należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,
  3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
  4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-11 15:33:47
Data i godzina publikacji:
2017-08-03 14:32:39