Wypłaty z Funduszy Promocji - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wypłaty z Funduszy Promocji

UWAGA:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuję, iż w dniu 01 września 2017 r. wchodzą w życie nowe „Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych” wraz z załącznikami:

Fpz _f2 – Wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f3 – Zestawienie rzeczowo – finansowe zadania;

Fpz _f4 – Wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszy Promocji;

Fpz _f5 – Szczegółowe zestawienie wydatków;

Fpz _f6 – Sprawozdanie z realizacji zadania lub jego etapu;

Fpz_f7 – Propozycja zadania do Planu Finansowego. 

Informujemy, iż powyższe zmiany są spowodowane wejściem w życie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 01 września 2017 r. w sprawie ustalenia „Zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych”.

Aktualne Zasady obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno-Spożywczych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej KOWR.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Emilia Olszewska-Brzezińska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2017-09-08 13:29:13
Data i godzina publikacji:
2017-07-11 11:58:56