Biogaz rolniczy - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biogaz rolniczy

Dane dotyczące wytwórców biogazu rolniczego

Na podstawie art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest zobowiązany udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR informacje dotyczące ilości i rodzajów surowców wykorzystanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 – 2018

Mikroinstalacje

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest zobowiązany, w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządzić i zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR zbiorczy raport kwartalny dotyczący działalności prowadzonej przez wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz wytwórców biogazu rolniczego w mikroinstalacji biogazu rolniczego.

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marzena Skąpska
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Pszczółkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-01 09:48:48
Data i godzina publikacji:
2017-07-12 10:54:02