Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 - 2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dane dotyczące działalności wytwórców biogazu rolniczego w latach 2011 - 2019

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest organem prowadzącym rejestr wytwórców biogazu rolniczego,
tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania:

  • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego,
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Tabela 1 Liczba podmiotów oraz instalacji wpisanych do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

wg stanu na dzień

1 stycznia

2011 r.

1 stycznia

2012 r.

1 stycznia

2013r.

1 stycznia

2014 r.

1 stycznia

2015 r.

1 stycznia

2016 r.

1 stycznia

2017 r.

1 stycznia

2018 r.

1 stycznia

2019 r.

31 grudnia

2019 r.

4

10

21

35

50

69

84

86

85

93

w tym, liczba instalacji ujętych w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego

8

16

28

42

58

78

94

96

96

103

 

Podmioty wpisane do rejestru wytwórców biogazu rolniczego są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące:

  1. ilości i rodzajów wszystkich substratów wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
  2. łącznej ilości wytworzonego biogazu rolniczego,
  3. ilości energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego.

Zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), informacje zgromadzone w trakcie realizacji ww. działań podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

Rodzaje i ilości surowców zużytych do produkcji biogazu rolniczego w poszczególnych latach (opracowano na podstawie złożonych przez wytwórców biogazu rolniczego sprawozdań kwartalnych - stan na dzień 17 marca 2020 r.).

 

 

 

Tabela 2 Produkcja biogazu rolniczego, energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego w latach 2011 – 2019 (opracowano na podstawie złożonych przez wytwórców biogazu rolniczego sprawozdań kwartalnych - stan na dzień 17 marca 2020 r.)

Rok produkcji

Ilość wytworzonego biogazu rolniczego
[w mln m3]

Ilość energii elektrycznej wytworzonej
z biogazu rolniczego

[w GWh]

Ilość ciepła wytworzonego
z biogazu rolniczego

[w GWh]

2011 r.

36,646

73,433

82,638

2012 r.

73,152

141,804

160,128

2013 r.

112,412

227,890

246,557

2014 r.

174,253

354,978

373,906

2015 r.

206,236

429,400

224,996*

2016 r.

250,159

524,532

-

2017 r.

291,742

608,269

-

2018 r.

303,609

638,510

-

2019 r.

306,396

646,308

-

* Dane za I i II kwartał 2015 r. - przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zniosły od III kwartału 2015 r. obowiązek przekazywania przez wytwórców biogazu rolniczego informacji o ilości wytworzonego ciepła z biogazu rolniczego.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Robert Krzepkowski
Autor ostatniej zmiany:
Leszek Bochiński
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-25 16:47:28
Data i godzina publikacji:
2020-03-24 00:00:00