Gromadzenie Informacji o infrastrukturze energetycznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Gromadzenie Informacji o infrastrukturze energetycznej

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 623, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia jest organem uprawnionym do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz biokomponentów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

  • biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
  • energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej.
Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:

  • 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub
  • 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Jednocześnie zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, z późn. zm.), informacje zgromadzone w trakcie realizacji ww. działania podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

Dane dotyczące infrastruktury energetycznej opracowane na podstawie informacji zgromadzonych w 2017 roku


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Pszczółkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-01 13:17:56
Data i godzina publikacji:
2017-07-12 13:20:13