Informacje dotyczące rynku biokomponentów - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Informacje dotyczące rynku biokomponentów

INFORMACJE DOTYCZĄCE RYNKU BIOKOMPONENTÓW

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 285, z późn. zm.) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest organem prowadzącym rejestr wytwórców, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczania ich do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.
 
Podmioty wpisane do rejestru wytwórców są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące:

  1. ilości i rodzajów wytworzonych biokomponentów,
  2. ilości i rodzajów surowców rolniczych lub biomasy wykorzystanej do wytworzenia biokomponentów,
  3. biokomponentów rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, lub przeznaczonych do wytworzenia przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

z uwzględnieniem podziału na biomasę i biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

 Zgodnie z art. 128 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), informacje zgromadzone w trakcie realizacji ww. zadań podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
 

Dane dotyczące działalności wytwórców biokomponentów

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Ponadto, na podstawie przepisów ww. ustawy Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest organem prowadzącym rejestr podmiotów sprowadzających, tj. przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie rozporządzania nimi poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej.
 
Podmioty wpisane do rejestru podmiotów sprowadzających są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo, z uwzględnieniem podziału na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji NCW.
 
Do składania sprawozdań kwartalnych Dyrektorowi Generalnemu KOWR zobowiązani są także producenci, tj. przedsiębiorcy wykonujących działalność gospodarczą w zakresie:

  1. wytwarzania, magazynowania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i wprowadzania ich do obrotu lub
  2. importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich wykorzystania do wytwarzania przez siebie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych. 

Sprawozdania składane przez producentów zawierają m.in. informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo, w tym biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, z uwzględnieniem podziału na biokomponenty spełniające i niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz uprawniające do podwójnego zaliczenia do realizacji NCW.

Dane dotyczące działalności podmiotów sprowadzających i producentów

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marzena Skąpska
Autor ostatniej zmiany:
Leszek Bochiński
Data wprowadzenia infromacji:
2017-07-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-11 14:13:49
Data i godzina publikacji:
2017-07-12 11:26:19