Skargi i wnioski - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

  • pocztą na adres pocztowy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207  Warszawa,
  • poprzez okienko podawcze w siedzibie Centrali KOWR, jak i w Oddziałach Terenowych,
  • faxem na nr 22 628 93 53,
  • pocztą elektroniczną na adres: skargiiwnioski@kowr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone do KOWR powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

Skargę lub wniosek można również wnieść ustnie, do protokołu.
Dyrektor Generalny KOWR lub upoważniony Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie KOWR w każdy wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 15.00 do godz. 16.00.

Dyrektorzy Oddziałów Terenowych KOWR lub upoważnione osoby przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibach Oddziałów Terenowych KOWR w każdy wtorek od godz. 14.00 do godz. 15.00, a gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym od godz. 14.00 do godz. 15.00.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Grzegorz Walczak
Autor ostatniej zmiany:
Tomasz Gąsiorowski
Data wprowadzenia infromacji:
2017-08-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-26 09:51:47
Data i godzina publikacji:
2017-08-01 14:20:00