Kontakt - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Kontakt

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa


 

Telefon kontaktowy

(22) 45 25 400

czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 16:00

 


 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne KOWR udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP) umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP to: /KOWR/SkrytkaESP


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Gruszczyński
Autor ostatniej zmiany:
Przemysław Cieszkowski
Data wprowadzenia infromacji:
2016-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-11 15:33:47
Data i godzina publikacji:
2016-06-28 16:22:41