KOWR OT - Rzeszów - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Niemstowie gmina Cieszanów dz. 1/6, 1/7, 1/10, 1/11, 1,12, 1/13 o łacznej powierzchni 78,4587 ha - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT - Rzeszów - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Niemstowie gmina Cieszanów dz. 1/6, 1/7, 1/10, 1/11, 1,12, 1/13 o łacznej powierzchni 78,4587 ha


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Halina Szczepańska
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-05 14:48:15
Data i godzina publikacji:
2019-04-05 14:30:47

Menu Oświadczenia woli (UKUR)