KOWR OT - Rzeszów - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Czerminie, gmina Czermin dz. 605, 606, 1799/6 o łacznej powierzchni 1,9200 ha - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT - Rzeszów - Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości rolnej położonej w Czerminie, gmina Czermin dz. 605, 606, 1799/6 o łacznej powierzchni 1,9200 ha


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Halina Szczepańska
Autor ostatniej zmiany:
Janusz Leja
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-15 14:26:20
Data i godzina publikacji:
2019-04-15 14:22:06

Menu Oświadczenia woli (UKUR)