KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na remonty obiektów będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie gminy Kołczygłowy, Skórcz i Stare Pole - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na remonty obiektów będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie gminy Kołczygłowy, Skórcz i Stare Pole

Postępowanie nr PRU.WOP.260.31.2018. Termin składania ofert do dnia 30 października 2018 r godz. 11:00.

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - Ogłoszenie nr 2018/S 182-412256 z dnia 21.09.2018 r

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załącznik - SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik 1, 3 i 5 do SIWZ w wersji edytowalnej

  • Pytania, wyjasnienia, zmiany SIWZ:

Brak

  • Informacja z otwarcia ofert

Załącznik - Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2018 r

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Załącznik - Informacja o wyborze z dnia 31.10.2018 r


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Dorota Przedpełska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-31 11:22:33
Data i godzina publikacji:
2018-09-21 12:00:02