KOWR OT Pruszcz Gdański - Remont drogi dojazdowej do miejscowości Pułkownikówka położonej na dz. nr 207 obręb Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo, powiat nowodworski - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Remont drogi dojazdowej do miejscowości Pułkownikówka położonej na dz. nr 207 obręb Nowa Kościelnica, gm. Ostaszewo, powiat nowodworski

Termin składania ofert do dnia 22 marca 2019 r do godz. 11:00

  • Ogłoszenie o zamówieniu:

Załącznik - Ogłoszenie nr 522249-N-2019 z dnia 07.03.2019 r

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Załącznik - SIWZ

Załącznik nr 1 - 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna

  • Pytania, wyjaśnienia, zmiany SIWZ:

Zmiana SIWZ z dnia 12.03.2019 r

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.03.2019 r

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze z dnia 29.03.2019 r


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dorota Przedpełska
Autor ostatniej zmiany:
Dorota Przedpełska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-29 11:34:34
Data i godzina publikacji:
2019-03-07 13:48:34