Centrala KOWR - Badanie sprawozdań finansowych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Badanie sprawozdań finansowych

Termin składania ofert: 27-09-2019 r. godz. 1000

Identyfikator postępowania: 645de9fc-40bc-4c44-a178-06beaa4c99dc      miniPortal 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 164-403068)       

 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2019/S 172-420580)                                                                                                                            

opublikowano 27-08-2019

opublikowano 06-09-2019

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

      SIWZ                                            

opublikowano 27-08-2019

        Edytowalne załączniki do SIWZ

opublikowano 27-08-2019

        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

opublikowano 27-08-2019

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny

         Uwaga! Plik z rozszerzeniem ASC jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia SIWZ

opublikowano 27-08-2019

 

opublikowano 11-09-2019

 

Otwarcie ofert

     Informacja z otwarcia ofert                                                                                                                                                                                           opublikowano 27-09-2019

     Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej                                                                                                                              opublikowano 27-09-2019

 

 

Wynik postępowania

     Wybór oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                                                                           opublikowano 04-11-2019

                                                                                                                                                             


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-11-04 16:02:35
Data i godzina publikacji:
2019-08-27 15:12:37