Centrala KOWR - Badanie sprawozdania finansowego - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Badanie sprawozdania finansowego

Termin składania ofert upłynął w dniu 16.01.2018 r. o godz. 12.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 10.01.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

        Załączniki nr 1, 5-6 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

        Załączniki nr 1, 5-6 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.doc)

        Załączniki nr 2 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

        Załączniki nr 2 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.doc)

        Załączniki nr 3 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

        Załączniki nr 3 SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.doc)

        Załączniki nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

               Załączniki nr 1 do IPU - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

               Załączniki nr 2 do IPU - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

               Załączniki nr 3 do IPU - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

        Załączniki nr 7 do SIWZ - opublikowano 03.01.2018 r. (.pdf)

 

Zmiana SIWZ – opublikowano 10.01.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ – opublikowano 12.01.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 16.01.2018 r. (.pdf)

Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - opublikowano 16.01.2018 r. (.docx)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – opublikowano 01.03.2018 r (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2018-01-03 17:54:07