Centrala KOWR - Dostarczenie Zamawiającemu licencji, na poziomie basic, dla oprogramowania firmy VMware Inc. z USA oraz świadczenie usług wsparcia technicznego - Nr postępowania 1367/2018/C - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostarczenie Zamawiającemu licencji, na poziomie basic, dla oprogramowania firmy VMware Inc. z USA oraz świadczenie usług wsparcia technicznego - Nr postępowania 1367/2018/C

 Termin składania ofert: 24-08-2018 godz. 10.00

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                          opublikowano 16-08-2018  
     
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ opublikowano 16-08-2018
       edytowalny załącznik nr 1 do SIWZ opublikowano 16-08-2018
       edytowalny załącznik nr 2 do SIWZ opublikowano 16-08-2018
       edytowalny załącznik nr 3 do SIWZ opublikowano 16-08-2018
       edytowalny załącznik nr 4 do SIWZ opublikowano 16-08-2018
   
 Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 30-08-2018

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                               opublikowano 21-09-2018 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marlena Janczak
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:16
Data i godzina publikacji:
2018-08-16 11:22:50