Centrala KOWR - Dostawa artykułów biurowych (26/2018) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa artykułów biurowych (26/2018)

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                               opublikowano 06-02-2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ                                                                                                                              opublikowano 06-02-2018

       Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                            opublikowano 06-02-2018

       Edytowalny załącznik nr 1 do SIWZ                                                                         opublikowano 06-02-2018

        Załącznik nr 2 - JEDZ (.xml)                                                                                     opublikowano 06-02-2018

       Załącznik nr 2 - JEDZ                                                                                                opublikowano 06-02-2018

       Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU                                                                                   opublikowano 06-02-2018

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ                                                                                           opublikowano 02-03-2018

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert                                                                                            opublikowano 16-03-2018

Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej                                                opublikowano 16-03-2018

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty                                                       opublikowano 30-04-2018 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-02-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:16
Data i godzina publikacji:
2018-02-06 16:07:47