Centrala KOWR - dostawa paliwa oraz produktów pozapaliwowych (455/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - dostawa paliwa oraz produktów pozapaliwowych (455/2019/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do 15.04.2019 r. do godziny 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 11.03.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 26.03.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 2 - opublikowano 03.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 11.03.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 11.03.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 11.03.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania - opublikowano 11.03.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 11.03.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienia oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 29.03.2019 r. (.pdf)

Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ (IPU) - opublikowano 29.03.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 17.04.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 08.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-08 13:48:21
Data i godzina publikacji:
2019-03-11 12:16:35