Centrala KOWR - Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej na 2019 rok (2252/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej na 2019 rok (2252/2018/C)

Oferty można składać do dnia 05.12.2018 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 2 ,3 i 4 do SIWZ (wersja edytowalna) - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 30.11.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 07.12.2018 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 12.12.2018 r. (pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-12 11:23:43
Data i godzina publikacji:
2018-11-26 15:41:01