Centrala KOWR - Dostawa sprzętu AGD i RTV (Nr 842/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa sprzętu AGD i RTV (Nr 842/2018/C)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 22.06.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 22.06.2018 r. (.pdf)

Edytowalne załączniki nr 1 i 2 do SIWZ - opublikowano 22.06.2018 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 04.07.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  - opublikowano 04.07.2018 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 26.07.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:22
Data i godzina publikacji:
2018-06-22 15:54:59