Centrala KOWR - Dostawa wyposażenia stoisk (Nr 928/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa wyposażenia stoisk (Nr 928/2018/C)

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                             opublikowano 10-07-2018  
     

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ opublikowano 10-07-2018
       Załączniki nr 1 do SIWZ (edytowalny) opublikowano 10-07-2018

         Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)                                                            

opublikowano 10-07-2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

opublikowano 17-07-2018

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-07-18 14:58:33
Data i godzina publikacji:
2018-07-10 14:56:59