Centrala KOWR - Obsługa tłumaczeniowa - 429/2018/C - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Obsługa tłumaczeniowa - 429/2018/C

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                               opublikowano 03-05-2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ                                                                                                                         opublikowano 03-05-2018

       Edytowalne załączniki nr 1 i 2 do SIWZ                                                                      opublikowano 03-05-2018

        Załącznik nr 3 - JEDZ (.xml)                                                                                   opublikowano 03-05-2018

  Wyjaśnienie i zmiana SIWZ                                                                                      opublikowano 17-05-2018


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Artur Andrzejewski
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-05-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-05-17 17:10:57
Data i godzina publikacji:
2018-05-03 13:02:12