Centrala KOWR - Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników Platformy Żywnościowej, zorganizowanie spotkań, seminariów, konferencji informacyjnych (postępowanie nr 978/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników Platformy Żywnościowej, zorganizowanie spotkań, seminariów, konferencji informacyjnych (postępowanie nr 978/2019/C)

Termin składania ofert: 12.08.2019 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania 4a972e91-3f3a-4e0d-8896-96e5246438de        strona postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DU UE - opublikowano 10.07.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ z załącznikami - opublikowano 10.07.2019 r.

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty - opublikowano 10.07.2019 r.

Załącznik nr 1a - Kosztorys - opublikowano 10.07.2019 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 10.07.2019 r.  - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług - opublikowano 10.07.2019 r.

IPU z załącznikami - opublikowano 10.07.2019 r.

Klucz publiczny - opublikowano 10.07.2019 r.

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 26.07.2019 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 07.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 14.08.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 10.10.2019 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Joanna Galewska
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-10-10 14:38:07
Data i godzina publikacji:
2019-07-10 11:59:19