Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz fabrycznie nowych modemów-routerów WiFi i odpowiednio kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Centrali i OT KOWR (1072/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz fabrycznie nowych modemów-routerów WiFi i odpowiednio kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Centrali i OT KOWR (1072/2018/C)

Oferty można składać do dnia 06.09.2018 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu  - opublikowano 01.08.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 01.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ + załącznik nr 1a - opublikowano 01.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 01.08.2018 r. (.xml) UWAGA! Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-01 12:53:14
Data i godzina publikacji:
2018-08-01 12:24:23