Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz fabrycznie nowych modemów-routerów WiFi i odpowiednio kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Centrali i OT KOWR (1072/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz fabrycznie nowych modemów-routerów WiFi i odpowiednio kart SIM przeznaczonych do aparatów telefonicznych oraz kart SIM przeznaczonych do Internetu bezprzewodowego dla Centrali i OT KOWR (1072/2018/C)

Uwaga! Zmiana terminu: Oferty można składać do dnia 26.09.2018 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu  - opublikowano 01.08.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (wersja przekazana do publikacji w Dz.U.UE) - opublikowano 05.09.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 07.09.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 01.08.2018 r. (.pdf)

Zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1) - opublikowano 05.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia i zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2) - opublikowano 10.09.2018 r. (.pdf)

Zmiana postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3) - opublikowano 11.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (4) - opublikowano 24.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ + załącznik nr 1a - opublikowano 01.08.2018 r. (.doc)

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ + zmieniony załącznik nr 1a  - opublikowano 10.09.2018 r. (.doc)

Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - opublikowano 11.09.2018 r. (doc)

Zmieniony wzór umowy wraz ze zmienionymi załącznikami nr 1 i nr 4  - opublikowano 10.09.2018 r. (.pdf)

Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych  - opublikowano 10.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 01.08.2018 r. (.xml) UWAGA! Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 5 do SIWZ - opublikowano 11.09.2018 r. (.excel)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 28.09.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 28.09.2018 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 14.11.2018 r. (.pdf)

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-14 14:10:08
Data i godzina publikacji:
2018-08-01 12:24:23