Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwacji i pośrednictwa w sprzedaży noclegów, pośrednictwa wizowego, usług rezerwacji i sprzedaży transportu innego rodzaju oraz usług w zakresie zapewnienia ubezpieczenia pracownikom w podróży zagranicznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na lata 2019-2022 (1511/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwacji i pośrednictwa w sprzedaży noclegów, pośrednictwa wizowego, usług rezerwacji i sprzedaży transportu innego rodzaju oraz usług w zakresie zapewnienia ubezpieczenia pracownikom w podróży zagranicznej na potrzeby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na lata 2019-2022 (1511/2018/C)

Oferty można składać do dnia 14.11.2018 r., do godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE - opublikowano 05.10.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 05.10.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ - Formularz oferty i Wykaz używanych przez Wykonawcę GDS (wersja edytowalna) - opublikowano 05.10.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity dokument (JEDZ) - opublikowano 05.10.2018 r. (.xml)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób (wersja edytowalna) - opublikowano 05.10.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług (wersja edytowalna) - opublikowano 05.10.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (wersja edytowalna) - opublikowano 05.10.2018 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 15.11.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  - opublikowano 15.11.2018 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 13.12.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-13 16:07:57
Data i godzina publikacji:
2018-10-05 14:05:17