Centrala KOWR – Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT (1188/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług polegających na zapewnieniu zespołu specjalistów IT (1188/2018/C)

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 27.07.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 27.07.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 27.07.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy Ramowej wraz z załącznikami - opublikowano 27.07.2018 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 02.08.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 09.08.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 09.08.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 19.10.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-07-27
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-19 17:14:37
Data i godzina publikacji:
2018-07-27 13:42:56