Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych (1770/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych (1770/2018/C)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 27.11.2018 r. DO GODZINY 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 17.10.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 20.11.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 23.11.2018 r. (.pdf)

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 17.10.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a do SIWZ - opublikowano 17.10.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a do SIWZ - opublikowano 17.10.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 17.10.2018 r. (XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 17.10.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie SIWZ - opublikowano 20.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do wyjaśnień SIWZ - opublikowano 20.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ - opublikowano 20.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do wyjaśnień SIWZ - Zmieniony załącznik nr 1a do Formularza ofertowego - opublikowano 20.11.2018 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 29.11.2018 r. (.pdf)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 18.01.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-18 15:36:17
Data i godzina publikacji:
2018-10-17 12:11:28