Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch przełączników balansujących wraz z wdrożeniem i skonfigurowaniem zamawianego sprzętu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego (1470/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch przełączników balansujących wraz z wdrożeniem i skonfigurowaniem zamawianego sprzętu w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego (1470/2018/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Oferty można składać do dnia 24.09.2018 r. do godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowano 19.09.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 12.09.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Specyfikacja przedmiotu zamówienia - opublikowano 12.09.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 12.09.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 12.09.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ (1) - opublikowano 19.09.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.09.2018 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 22.10.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-22 14:49:15
Data i godzina publikacji:
2018-09-12 16:27:38