Centrala KOWR - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dystrybucję plakatów POPŻ 2014-2020 (1662/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dystrybucję plakatów POPŻ 2014-2020 (1662/2018/C)

Oferty można składać do dnia 25.10.2018 r., do godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 15.10.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 15.10.2018 r. (.pdf)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 15.10.2018 r. (.xml) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja edytowalna) - opublikowano 15.10.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1.1. do SIWZ (wersja edytowalna) - opublikowano 15.10.2018 r. (.excel)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) - opublikowano 15.10.2018 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.10.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 26.10.2018 r. (doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 22.11.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-22 15:12:23
Data i godzina publikacji:
2018-10-15 09:12:12