Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową spedycję towarów (152/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową spedycję towarów (152/2019/C)

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 26.02.2019 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 18.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz cenowy dla części nr 2 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 18.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 18.02.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 4a do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy dla części nr 1 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4b do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy dla części nr 2 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a do SIWZ - Przewidywana liczba towarów do spedycji dla części nr 1 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b do SIWZ - Przewidywana liczba towarów do spedycji dla części nr 2 zamówienia - opublikowano 18.02.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 25.02.2019 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 28.02.2019 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Informacja o złożonych ofertach i przyznanej punktacji część nr 1 - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Informacja o złożonych ofertach i przyznanej punktacji część nr 2 - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-02-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-21 13:09:14
Data i godzina publikacji:
2019-02-18 12:09:35