Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę posiadanej przez KOWR infrastruktury pamięci masowej, w tym rozbudowę macierzy NetApp o dodatkowe półki dyskowe oraz o dodatkowe dyski (1366/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę posiadanej przez KOWR infrastruktury pamięci masowej, w tym rozbudowę macierzy NetApp o dodatkowe półki dyskowe oraz o dodatkowe dyski (1366/2018/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 18.10.2018 r. DO GODZINY 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 12.09.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 12.09.2018 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 20.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2) - opublikowane 05.10.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 25.10.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 25.10.2018 r. (.doc) 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 14.12.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-09-12
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-14 16:49:47
Data i godzina publikacji:
2018-09-12 10:40:53