Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na serwis wielofunkcyjnych urzadzeń KONICA MINOLTA (806/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na serwis wielofunkcyjnych urzadzeń KONICA MINOLTA (806/2019/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 10.07.2019 r. DO GODZINY 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 28.06.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 28.06.2019 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ (wersja do edycji) - opublikowano 28.06.2019 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 11.07.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 29.07.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-07-29 08:38:22
Data i godzina publikacji:
2019-06-28 15:56:01