Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzek (101/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzek (101/2019/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 08.02.2019 r. DO GODZINY 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 31.01.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 31.01.2019 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ (wersja do edycji) - opublikowano 31.01.2019 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 11.02.2019 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 21.02.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-02-21 15:06:17
Data i godzina publikacji:
2019-01-31 13:59:44