Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2019 (1660/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2019 (1660/2018/C)

Oferty można składać do dnia 30.10.2018 r., do godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  - opublikowano 09.10.2018 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 26.10.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 09.10.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - opublikowano 09.10.2018 r. (.xml)

Załącznik nr 1, 3 i 4 do SIWZ - opublikowano 09.10.2018 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 31.10.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  opublikowano 31.10.2018 r. (.doc)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 13.12.2018 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-12-13 13:00:56
Data i godzina publikacji:
2018-10-09 14:17:03