Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 35 sztuk samochodów na potrzeby floty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1316/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 35 sztuk samochodów na potrzeby floty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1316/2018/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Oferty można składać do dnia 11.09.2018 r., do godz. 13:00.


Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (wersja przekazana do publikacji w Dz.U. UE) - opublikowano 22.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 24.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (wersja przekazana do publikacji w Dz.U. UE) - opublikowano 31.08.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - opublikowano 05.09.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 oraz 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 07.08.2018 r. (.xml) UWAGA! Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 22.08.2018 r.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 23.08.2018 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2) - opublikowano 24.08.2018 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty - opublikowano 24.08.2018 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty - opublikowano 24.08.2018 r. (.doc)

 

Wyjaśnienie i zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3) - opublikowano 31.08.2018 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty - opublikowano 31.08.2018 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty - opublikowano 31.08.2018 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 12.09.2018 r.(.doc)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu częściowym nr 2 i 3 - opublikowano 13.09.2018 r. (.pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu częściowym nr 4 - opublikowano 01.10.2018 r. (.pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu częściowym nr 1 - opublikowano 19.10.2018 r. (.pdf)

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-19 12:22:39
Data i godzina publikacji:
2018-08-07 13:30:18