Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 35 sztuk samochodów na potrzeby floty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1316/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 35 sztuk samochodów na potrzeby floty Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (1316/2018/C)

Oferty można składać do dnia 28.08.2018 r., do godz. 12:00.


Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 oraz 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 07.08.2018 r. (.xml) UWAGA! Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-08-07 14:14:14
Data i godzina publikacji:
2018-08-07 13:30:18