Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych w podziale na 4 części (1986/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych w podziale na 4 części (1986/2018/C)

Uwaga! Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018 r. do godziny 14:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ - Formularze oferty - opublikowano 13.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 13.11.2018 r. (.xml) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ).

Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) zadanie częściowe nr 1 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 1 do IPU zadanie częściowe nr 1 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 2 do IPU zadanie częściowe nr 1 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 3 do IPU zadanie częściowe nr 1 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 4 do IPU zadanie częściowe nr 1 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) zadanie częściowe nr 2 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 1 do IPU zadanie częściowe nr 2 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 2 do IPU zadanie częściowe nr 2 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 3 do IPU zadanie częściowe nr 2 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 4 do IPU zadanie częściowe nr 2 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 1 do IPU zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 2 do IPU zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 3 do IPU zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 4 do IPU zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) zadanie częściowe nr 4 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 1 do IPU zadanie częściowe nr 4 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 2 do IPU zadanie częściowe nr 4 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

         Załącznik nr 3 do IPU zadanie częściowe nr 4 - opublikowano 13.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania - opublikowano 13.11.2018 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (1) - opublikowano 23.11.2018 r. (.pdf)

 

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 03.12.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-09 13:48:31
Data i godzina publikacji:
2018-11-13 14:41:29