Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (Nr postępowania 1160/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (Nr postępowania 1160/2019/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 25.09.2019 r. DO GODZINY 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 13.09.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część A) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część B) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 09.09.2019 r. (XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4a - Wzór umowy na dostawy artykułu spożywczego – dla Zadań częściowych od nr 1 do nr 12 i od nr 14 do nr 19 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 4b - Wzór umowy na dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 4c - Wzór umowy na dostawy gołąbków w sosie pomidowrowym – dla Zadania częściowego nr 20 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania w miniPortalu - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 09.09.2019 r. (.ASC)

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) - opublikowano 18.09.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (2) - opublikowano 19.09.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Galewska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-19 15:39:19
Data i godzina publikacji:
2019-09-09 08:47:47