Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na druk i dostawę wydawnictw KOWR w podziale na dwie części (694/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na druk i dostawę wydawnictw KOWR w podziale na dwie części (694/2019/C)

Oferty należy składać do dnia 23-05-2019 r. do godziny 1000

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 19.04.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 19.04.2019 r. (.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 19.04.2019 r. (.docx)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ - specyfikacja zadania częściowego nr 1 - opublikowano 19.04.2019 r. (.xlsx)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ - specyfikacja zadania częściowego nr 2 - opublikowano 19.04.2019 r. (xlsx)

Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - opublikowano 19.04.2019 r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy dla zadania częściowego nr 1 (Załacznik nr 3 do SIWZ) - opublikowano 19.04.2019 r. (.xlsx)

Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy dla zadania częściowego nr 1 (Załacznik nr 3 do SIWZ) - opublikowano 19.04.2019 r. (.xlsx)

Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy dla zadania częściowego nr 2 (Załacznik nr 4 do SIWZ) - opublikowano 19.04.2019 r. (.xlsx)

Identyfikator Postępowania w miniPortalu - opublikowano 19.04.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 19.04.2019 r. Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 08.05.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 27.05.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - opublikowano 07.06.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-07 14:26:24
Data i godzina publikacji:
2019-04-19 10:25:46