Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na druk i dystrybucję wydawnictw KOWR (824/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na druk i dystrybucję wydawnictw KOWR (824/2018/C)

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2018 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 05.06.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ CZ.I - opublikowano 05.06.2018 r. (.pdf)

SIWZ CZ.II - opublikowano 05.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 05.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1.1. do formularza ofertowego - Specyfikacja (kalkulacja dla Zadania nr 1) - opublikowano 05.06.2018 r. (.xls)

Załącznik nr 1.2. do formularza ofertowego – Specyfikacja (kalkulacja dla Zadania nr 2) - opublikowano 05.06.2018 r. (.xls)

Załącznik nr 1.3. do formularza ofertowego – Specyfikacja (kalkulacja dla Zadania nr 3) - opublikowano 05.06.2018 r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 05.06.2018 r. (.xml) UWAGA! Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczeń - opublikowano 05.06.2018 r. (.doc)

Wyjaśnienia treści SIWZ (1) - opublikowano 15.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (2) - opublikowano 22.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia treści SIWZ (3) - opublikowano 03.07.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 16.07.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 16.07.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie częściowe nr 1 i 2

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie częściowe nr 1 i 2 - opublikowano 10.08.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie częściowe nr 3

 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie częściowe nr 3 - opublikowano 30.08.2018 r. (.pdf)


 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:20
Data i godzina publikacji:
2018-06-05 13:21:43