Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego, na poziomie basic, dla użytkowanego przez KOWR oprogramowania firmy Vmware (285/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na przedłużenie subskrypcji wraz ze świadczeniem wsparcia technicznego, na poziomie basic, dla użytkowanego przez KOWR oprogramowania firmy Vmware (285/2019/C)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.03.2019 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 04.03.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 11.03.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 04.03.2019 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 04.03.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 04.03.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 04.03.2019 r. (.doc)

     Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 04.03.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 07.03.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ(2) - opublikowano 08.03.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ(3) - opublikowano 11.03.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 21.03.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 21.03.2019 r. (.doc)

Informacja o wyniku postępowania

 Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 15.04.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-03-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-04-15 15:57:01
Data i godzina publikacji:
2019-03-04 13:05:23