Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii promującej unijny „Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kampanii promującej unijny „Program dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Oferty można składać do dnia 29.03.2018 r. do godziny 14.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 20.03.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE - opublikowano 21.03.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Kosztorys - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Kosztorys (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1b do SIWZ - Doświadczenie zespołu twórczego - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1b do SIWZ - Doświadczenie zespołu twórczego (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (do edycji) - opublikowano 01.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 01.03.2018 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie SIWZ - opublikowano 12.03.2018 r. (.pdf) 

 

Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ - opublikowano 20.03.2018 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1a do SIWZ - Kosztorys - opublikowano 20.03.2018 r. (.pdf)

Zmieniony Załącznik nr 1a do SIWZ - Kosztorys (do edycji) - opublikowano 20.03.2018 r. (.xls)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 05.04.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - opublikowano 05.04.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (do edycji) - opublikowano 05.04.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 14.05.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-15 16:17:51
Data i godzina publikacji:
2018-03-01 10:30:34