Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwację i pośrednictwo w sprzedaży noclegów, pośrednictwo wizowe, usługi dodatkowego transportu oraz ubezpieczenia w podróży zagranicznej - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na rezerwację, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, rezerwację i pośrednictwo w sprzedaży noclegów, pośrednictwo wizowe, usługi dodatkowego transportu oraz ubezpieczenia w podróży zagranicznej

Termin składania ofert: do dnia 06.03.2018 r. do godziny 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 05.02.2018 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2) przekazana do publikacji w Dz.U. UE - opublikowano 12.02.2018 r. (.pdf)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (2) opublikowana w Dz.U. UE - opublikowano 15.02.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a do SIWZ - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1, 1a do SIWZ - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 12.02.2018 r. (.pdf)

Zmienione Załaczniki nr 1, 1a do SIWZ (wersja do edycji) - opublikowano 12.02.2018 r. (.doc)

Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie (wersja do edycji) - opublikowano 12.02.2018 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 09.03.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 26.03.2018 r.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:17
Data i godzina publikacji:
2018-01-26 13:01:43