Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na rozbudowę subskrypcji Web Security dla 500 użytkowników wraz ze wsparciem technicznym producenta i Wykonawcy oraz przedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego producenta i Wykonawcy dla następujących produktów Forcepoint, użytkowanych przez Zamawiającego: Email Security dla 2 700 użytkowników, Web Security dla 1 300 użytkowników (2469/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na rozbudowę subskrypcji Web Security dla 500 użytkowników wraz ze wsparciem technicznym producenta i Wykonawcy oraz przedłużenie subskrypcji i wsparcia technicznego producenta i Wykonawcy dla następujących produktów Forcepoint, użytkowanych przez Zamawiającego: Email Security dla 2 700 użytkowników, Web Security dla 1 300 użytkowników (2469/2018/C)

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 19.02.2019 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 16.01.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu(2) - opublikowano 23.01.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu(3) - opublikowano 29.01.2019 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu(4) - opublikowano 06.02.2019 r. (.pdf) - zmiana terminu składania ofert do dnia 14.02.2019 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu(5) - opublikowano 11.02.2019 r. (.pdf) - zmiana terminu składania ofert do dnia 19.02.2019 r. do godziny 12:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.01.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 09.01.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 09.01.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 09.01.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 16.01.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(2) - opublikowano 23.01.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(3) - opublikowano 29.01.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(4) - opublikowano 07.02.2019 r. (.pdf)

Zmiana treści SIWZ(5) - opublikowano 11.02.2019 r. (.pdf)

     Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 11.02.2019 r. (.doc)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 21.01.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 07.03.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2019-01-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-03-07 16:12:12
Data i godzina publikacji:
2019-01-09 15:45:24