Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na serwis samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (postępowanie nr 861/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na serwis samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (postępowanie nr 861/2018/C)

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2018 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 01.06.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 01.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 01.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 01.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Oświadczenie dotyczące dodatkowych serwisów - opublikowano 01.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Oświadczenie dotyczące dodatkowych serwisów (do edycji) - opublikowano 01.06.2018r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 01.06.2018r. (.XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 01.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (do edycji) - opublikowano 01.06.2018r. (.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 01.06.2018r. (.pdf)

          Załacznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - Wykaz pojazdów - opublikowano 01.06.2018r. (.pdf)

          Załacznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - Wykaz jednostek organizacyjnych KOWR - opublikowano 01.06.2018r. (.pdf)

 

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 28.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 03.07.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 12.07.2018 r.
        Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - opublikowano 12.07.2018 r.

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 19.10.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-01
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-19 18:06:38
Data i godzina publikacji:
2018-06-01 11:31:03