Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu (przeglądów, napraw, usług wulkanizacyjnych, wymiany opon i kół, przechowywania opon, badań technicznych oraz zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych i opon) samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu (przeglądów, napraw, usług wulkanizacyjnych, wymiany opon i kół, przechowywania opon, badań technicznych oraz zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych, akcesoriów samochodowych i opon) samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Termin składania ofert: do dnia 22.03.2018 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 14.03.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Oświadczenie dotyczące dodatkowych serwisów - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Oświadczenie dotyczące dodatkowych serwisów (do edycji) - opublikowano 14.03.2018r. (.xls)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (do edycji) - opublikowano 14.03.2018r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy - Wykaz pojazdów - opublikowano 14.03.2018 (.pdf)

     Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy - Wykaz jednostek KOWR - opublikowano 14.03.2018 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie SIWZ - opublikowano 16.03.2018 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 23.03.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - opublikowano 23.03.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania w częściach zamówienia nr 2-8, 10-16, 18-21

Informacja o wyniku postępowania w częściach nr 2-8, 10-16, 18-21 - opublikowano 30.03.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania w części nr 9 zamówienia

Informacja o wyniku postępowania w części nr 9 zamówienia - opublikowano 05.04.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania w częściach zamówienia nr 1 i 17 

Informacja o wyniku postępowania w częściach zamówienia nr 1 i 17 - opublikowano 06.04.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-14
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:16
Data i godzina publikacji:
2018-03-14 15:19:59