Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi dostępu do sieci Internet (279/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi dostępu do sieci Internet (279/2018/C)

Oferty można składać do dnia 24.05.2018 r. do godziny 12.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-04-18 10:39:54
Data i godzina publikacji:
2018-04-18 09:54:29