Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi dostępu do sieci Internet (279/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi dostępu do sieci Internet (279/2018/C)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

Oferty można składać do dnia 26.06.2018 r. do godziny 12.00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U. UE - opublikowano 24.05.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE - opublikowano 29.05.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U. UE - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE - opublikowano 12.06.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (do edycji) - opublikowano 18.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 18.04.2018 r. (.pdf)

 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 23.05.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (zmieniony) - opublikowano 23.05.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (zmieniony) - opublikowano 23.05.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 23.05.2018 r. (XML)

Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - opublikowano 23.05.2018 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 08.06.2018 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (zmieniony) - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 27.06.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (do edycji) - opublikowano 27.06.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu i przyznanej im punktacji - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-04-18
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-04-18 09:54:29