Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i rozwoju strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Polska smakuje (2144/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania i rozwoju strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Polska smakuje (2144/2018/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 04.12.2018 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - opublikowano 26.11.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 07.12.2018 r. (.pdf)

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 03.01.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-03 16:49:57
Data i godzina publikacji:
2018-11-26 06:29:01