Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania wchodzącego w skład środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych Commvault Data Platform (628/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - przetarg nieograniczony na usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania wchodzącego w skład środowiska systemu centralnego backupu i archiwizacji danych Commvault Data Platform (628/2018/C)

Termin składania ofert: do dnia 13.06.2018 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 05.06.2018 r. (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 05.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1, 2 , 3, 4 do SIWZ - opublikowano 05.06.2018 r. (.doc)

 

Wyjaśnienia treści SIWZ  - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 13.06.2018 r. (.pdf)

 

Wynik postępowania - opublikowano 19.06.2018 r. (.pdf)

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-05
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:20
Data i godzina publikacji:
2018-06-05 14:24:50