Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dystrybucję 3 numerów "Biuletynu Informacyjnego KOWR" - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonanie i dystrybucję 3 numerów "Biuletynu Informacyjnego KOWR"

Oferty należy składać do dnia 08.05.2018 r. do godziny 12:00.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 03.04.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 03.04.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (do edycji) - opublikowano 03.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 03.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (do edycji) - opublikowano 03.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (do edycji) - opublikowano 03.04.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Materiały do próbki (do edycji) - opublikowano 03.04.2018 r. (doc)

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - opublikowano 25.04.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (2) - opublikowano 27.04.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 09.05.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 09.05.2018 r. (.doc)

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 15.06.2018 r. (.pdf)
 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Ryciuk
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-03-21
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:16
Data i godzina publikacji:
2018-04-03 10:30:37