Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, badań technicznych i napraw, zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, oraz zakup opon, usługi wulkanizacyjne i przechowywania opon dla samochodów służbowych (32/2018) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów pogwarancyjnych, badań technicznych i napraw, zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych, oraz zakup opon, usługi wulkanizacyjne i przechowywania opon dla samochodów służbowych (32/2018)

Termin składania ofert: do dnia 06.02.2018 r. do godziny 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 26.01.2018 r.(.pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - opublikowano 26.01.2018 r.(.doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz serwisów i stacji kontroli pojazdów - opublikowano 26.01.2018 r.(.pdf)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz serwisów i stacji kontroli pojazdów - opublikowano 26.01.2018 r.(.xls)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - opublikowano 26.01.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 26.01.2018 r. (.pdf)

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opublikowano 02.02.2018 r. 

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 09.02.2018 r. 

 

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 05.03.2018 r. 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Krzysztof Zbrzeźny
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-01-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:19
Data i godzina publikacji:
2018-01-26 11:56:24