Centrala KOWR - Realizacja projektu pt. „Platforma Żywnościowa” (Nr 1857/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Realizacja projektu pt. „Platforma Żywnościowa” (Nr 1857/2018/C)

Termin składania ofert: 27-11-2018 godz. 1200

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2018/S 203-462670)                      

opublikowano 22-10-2018

 
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2018/S 207-473392) opublikowano 26-10-2018  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ              

opublikowano 22-10-2018

 
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 22-10-2018  
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 22-10-2018  
      Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)           opublikowano 22-10-2018  
             Załącznik nr 2 do IPU           opublikowano 22-10-2018  
             Załącznik nr 4 do IPU           opublikowano 22-10-2018  
      Załącznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny i identyfikator postępowania opublikowano 22-10-2018  

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marlena Janczak
Autor ostatniej zmiany:
Katarzyna Ryciuk
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-26 11:36:49
Data i godzina publikacji:
2018-10-22 15:15:15