Centrala KOWR - Realizacja projektu pt. „Platforma Żywnościowa” (Nr 1857/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Realizacja projektu pt. „Platforma Żywnościowa” (Nr 1857/2018/C)

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 03-01-2019 godz. 1000

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2018/S 203-462670)                      

opublikowano 22-10-2018

 
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2018/S 207-473392) opublikowano 26-10-2018  
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2018/S 223-511018) opublikowano 20-11-2018  
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (2018/S 231-528627) opublikowano 30-11-2018  
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano 10-12-2018  
 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano 28-12-2018  

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ              

opublikowano 22-10-2018

 
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 22-10-2018  
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 22-10-2018  
      Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)           opublikowano 22-10-2018  
             Załącznik nr 2 do IPU           opublikowano 22-10-2018  
             Załącznik nr 4 do IPU           opublikowano 22-10-2018  
Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowano 15-11-2018  
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowano 22-11-2018  
Informacja o zebraniu Wykonawców opublikowano 29-11-2018  
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowano 29-11-2018  
Informacja z zebrania Wykonawców w dniu 30.11.2018 r. opublikowano 05-12-2018  
Zmiana treści SIWZ z dnia 05.12.2018 r. opublikowano 05-12-2018  
Zmiana treści SIWZ z dnia 12.12.2018 r. opublikowano 12-12-2018  

Załacznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

opublikowano 12-12-2018  
Informacja dotycząca otrzymania zgody instytucji finansującej na zmianę terminu realizacji projektu
oraz zmiana treści SIWZ z dnia 21.12.2018 r.
opublikowano 21-12-2018  
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 02.01.2019 r. opublikowano 02-01-2019  
     
Informacja z otwarcia ofert opublikowano 04-01-2019  

 

Wynik postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty                     

opublikowano 22-01-2019

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Marlena Janczak
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-22 10:02:40
Data i godzina publikacji:
2018-10-22 15:15:15